KOŚCIÓŁ

Zbór w Goleniowie

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się społecznością ludzi – tworzących Kościół Jezusa Chrystusa. Naszą wiarę opieramy na Słowie Bożym, które staje się mocą i realnością dla naszego życia.

Wiara jest przeświadczeniem o tym czego nie widzimy ale również pewnością tego czego się spodziewamy.

Przeświadczenie to wewnętrzny stan naszego ducha, pewność przynosi namacalne i rzeczywiste rezultaty.

Wierzymy, że polegając na Bogu, na Jego Słowie napełnionym Duchem Św. nigdy się nie zawiedziemy.

Słowo buduje Nas i Kościół - przynosi Bożą chwałę, Bożą miłość i Boże życie.

Przyjdź poznaj Nas, poznaj Jezusa – usłysz prawdziwe Słowo, które przynosi Życie.